Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az utolsó angyal

Egy angyal repül fent az égen,

Ott repül magányosan már nagyon-nagyon régen.

De már alig repül, alig van ereje,

A végső búcsújának talán épp itt az ideje.

Azt mesélték nekem egyszer, hogy az angyalok örökké élnek,

Ám ez badarság, hisz ha megsebzik őket, ők is elvéreznek.

S ezt az angyalt is kegyetlenül megsebezték:

Hiszen megalázták, eldobták, s elfeledték.

Most ez az angyal összetörten száll,

Hisz megnyugvást még a Mennyben sem talál.

Inkább a pokol tüzében kárhozna el,

Hiszen a szív melyért élt már nem felel.

Meggyötört szíve szüntelenül egy valakiért dobog,

Azért a valakiért aki érte már nem zokog.

Talán ő már elfeledte a lányt ki érte dobta el az életet,

S választotta a visszafordíthatatlan, örök angyallétet.

A kislány imádta a fiút, érte élt,

Mindent ettől a fiútól várt, s remélt.

Vakon bízott benne, hitt neki,

Nem gondolta hogy pont ő fogja becsapni.

Ám egy bús napon bekövetkezett a nagy hiba,

Melyből lett e keserű tragédia.

Nem lehet tudni milyen nap is volt,

Csak annyit tudok az égen már fent ragyogott a hold.

Besütött egy rideg sziklaszirtbe,

A sötét sziklaszirt legzugabb részébe.

Ott feküdt a lány, s a hold a sugarával az arcát kényeztette,

Ám megrémült, hiszen a lánynak csupán jéghideg arcát érinthette.

Halott lett a lány, hisz belehalt abba,

Hogy magától a szerelme kegyetlenül eldobta.

Nem tudja már meg soha hogy mit tett hogy ezt érdemelte:

Hogy a fiú kegyetlen szavaival még éltében eltemette.

Elküldte a fiú egy szomorú délután,

Felhívta a kislányt telefonon, hogy ennyi volt, nincs tovább.

A telefonban áradtak a fiúból a szavak,

Ám e szavak a lány fülébe soha el nem jutottak.

Hisz mikor a srác kimondta hogy most már nem kell neki, vége,

Onnantól a lány nem hallott semmit, csak egyetlen dolog járt eszébe:

"Eldobott engem, nem kellek már neki,

De mondd Istenem, mit ártottam én neki?

Én mindig hűen szerettem,

Akármerre is járt soha sem feledtem.

Életemet adtam volna akármikor érte,

Hogy végre örökre az eszébe vésse,

Hogy mindenkinél többet jelent nekem,

S még akkor is magam előtt látom, ha nincsen velem.

Hisz belevéstem szívembe csodálatos alakját,

A teste minden zegzugát, s arca mesés báját.

Mit tettem, mondd, én mindent gondoltam,

De Tőle, az életemtől ezt soha nem vártam.

Csak így bejelenti nekem, hogy nem kellek már neki,

Hogy örökre hagyjam el, hisz csak egy dolgot akar: feledni.

Mondd Uram mit vétettem?

Talán az volt a baj hogy ennyire szerettem?!"

S ekkor kiejtette a kezéből a kagylót,

Kirohant a szobából, s becsapta maga mögött az ajtót.

Rohant a sötét utcán, futott a semmibe,

Hisz úgy gondolta életének nincs már semmi értelme.

A könnyei szakadatlanul áztatták sápadt arcát,

A lány nem bírta tovább vívni a túlélés harcát.

Csak futott, futott, mindig előre,

Nem nézett soha hátra, csak a távoli messzeségbe.

Könnycseppek folytak arcán, mint véget nem érő zokogás,

Csábította a halál csókja, a vágy, a mélység, a zuhanás.

Éjszaka volt már, csendes volt a táj,

Törött szívének zokogó hangja tépte szét a homályt.

Éjszaka volt már, rideg volt a táj,

Lelke rohanó álmának múló hangja szállt.

Nem tudta merre járt, ismeretlen volt minden,

Tudta nem akar már élni, csak a halált keresi szüntelen.

Élni nem akar, csak feküdni egy mély verembe,

Ahol a sír betakar, nem nézni már semerre.

Csak magába nézni, nézni a káoszt, mi most benne lángra kap,

Ezer gondolat benne, mi most már végleg békén hagy.

Nem gondolt már semmire, csak a halál ölelő karját kutatta,

Kúszott fel a hegytetőre, arra hova az utat a szíve súgta.

Mintha az ég érezte volna a lány rideg fájdalmát,

A komor égből hópelyhek zuhantak alá.

Csak estek és estek szakadatlan,

S beborították a tájat, mint nagy fehér paplan.

Fehér lepel lepte be a tájat,

Nem volt az más, mint angyalszárnyak.

Tiszta volt minden, csendes és élő.

Egy kivétel köztük épp ő.

Csendesen kullogott a sötét magányban,

Szívből szeretett, de hol van most? A halál torkában.

Kiáll a sziklaszirt szélére,

Könnyei folynak szüntelenül képére.

Néhány perc még,

S végre eljön a csodás vég.

Halkan elkezd esni az eső,

Szomorú az ég, épp ahogy ő.

Véget ér a szírt, nincs tovább,

Egy szenvedő test zuhan alább.

Törött szárnyából hullnak a tollak,

Egy elmúlt szerelemről fájdalmasan dalolnak.

S az utolsó valódi angyalról,

Aki soha többé nem kért a "jóból"...

De mi történt ez alatt azzal a bizonyos fiúval?

Nagyon megijedt mikor megszakadt a vonal.

Észbe kapott hogy nem éri el a lányt sehol,

Szíve egyre gyorsabban és gyorsabban zakatol.

Hiába kérdezett ő bárkit,

Nem tudtak a lányról semmit.

Pánikba esett hirtelen,

Felkapta telefonját s hívta a lányt reménytelen.

A telefonom csörgött, s kiírta a neved,

Sokáig néztem, ám most félrefigyelek.

Az eső csak hullik és hullik megállíthatatlanul,

- "Meg kell keresnem!" -kiabálod szakadatlanul.

A szakadó esőben nevemet kiáltoztad,

A távolból egy hang szól, s egyre hangosabb.

Én halkan súgtam: "Itt vagyok"

Ám remegő hangom elcsuklott, te nem hallhatod.

Felpillantok az égre, arcomat a zápor áztatja,

-"Szerelem!!!" - a távolból valaki szüntelenül ezt harsogja.

Érzem közeledik hozzám, mindjárt ideér,

Ám engem a halál szorítása hamarosan elér.

S akkor meglátlak, az arcodon a kétségbeesés fájdalma megijeszt,

Te átölelsz engem, megcsókolsz és azt mondod szeretsz.

Szememet a könny átfutotta, karom szorítása elgyengült,

Szemem pajkos csillogása végleg homályba merült.

Elszállt meggyötört lelkem, s végleg elsuhant,

S a srác elengedte a lány kezét s az a földre zuhant.

Mindenhol apró tollpihék és vércseppek,

Ám a fiú csak térdel a lány mellett, ujjai reszketnek.

A távolból alakok futnak, egyre közelednek,

Kihúzzák a lányt a sziklák közül, ám már nem segíthetnek.

A fiú feláll, ám újra térdre rogy és sír, mint egy kisgyerek,

Aki a sors ellen semmit de semmit nem tehet.

Nem mer közel menni a lányhoz, pedig tudja, hogy muszáj,

Ha még egyszer látni akarja azt a pillantást, mielőtt rátalál a homály.

Látja a lányt, ahogy ében haja az arcába lóg,

Tűz piros vére hófehér arcán végig folyt.

Már csupán vére melegíti kihűlt ajkait,

A fiú tudja, soha többé nem simogathatja karjait.

A srác odamenne és megcsókolná, a többiekkel nem akar törődni,

Hisz neki az élete, fekszik ott és búcsú nélkül nem tud tőle megválni.

Erősnek érzi magát, de mikor meglátja a lány szemében az utolsó könnycseppet, elveszti reményét,

Megsimogatja arcát, füle mögé betűri haját, így búcsúztatja kedvesét.

Egy utolsó szót, egy utolsó hangot rebeg, de nem érti senki sem,

Azt mondja: "csak Téged szeretlek egyetlen kedvesem..."

S jött a kegyetlen első éjszaka, a szürkületből sötét fátyol lett,

Az ég újra beborult, az eső újra szakadni kezdett.

Sírt mindenki, sírtak a fák, sírtak a szelek,

Mindegyik szüntelenül s értetlenül zengte a nevet.

A srác tudta itt az ideje, hogy leírja életében miket tett,

S itt az idő elmondani mindent, amit ezen a világon valaha szeretett.

Hamar vége lett a sornak, hisz egy nevet tudott ami örökre szívébe vésődött, mit soha nem tud feledni,

Egy angyal nevét, ki most már a felhők közt dalol, kit képes volt eldobni.

Múlnak az évek, a távoli hang halkul,

Ahogy telnek az évek a fájó érzés is fakul.

De egy dolog örök és ez soha nem vész el,

Ha valakit szeretsz tiszta szívből, soha ne feledd el!

De nem is tudná már sohasem feledni,

Hisz nem telik el úgy nap, hogy ne kezdene gondolkodni,

Azon a csodás lányon, ki egykoron érte élt,

Aki soha semmit nem parancsolt, csak hűn remélt.

Ám a fiú már soha nem fog a lánytól szabadulni,

Hisz szívének mélyéről nevét soha nem fogja kitörölni.

Olyan neki a lány, mint a szó, melyet nem tudsz mihez kötni, mégis ott van benned,

Mint csodás hang mi belül zeng és üvölti a neved.

Mint ágy mi puha és oltalmat ad neked mikor minden fáj,

Mint egy régi történet, mint ezerszer elmeséltek már.

A srác csak futni akarna és nem nézni soha hátra,

Hisz nagyon fájna neki amit ott látna...